Banno Mongo Ika

Banno Mondo Ika 19/21 Vietnam

Banno Mondo Ika 19/21 Vietnam

Brand: "TETSUJIN" Packing Size: 20 x 1.54 LBS Item #: 65488
Banno Mongo Ika 12/15 JAPAN (M)

Banno Mongo Ika 12/15 JAPAN (M)

Packing Size: 10 x 500g Item #: MONG002
Banno Mongo Ika 16/18 JAPAN (S)

Banno Mongo Ika 16/18 JAPAN (S)

Packing Size: 10 x 500g Item #: MONG001
Banno Mongo Ika 16/18 Vietnam

Banno Mongo Ika 16/18 Vietnam

Brand: "TETSUJIN" Packing Size: 20 x 1.54 LBS Item #: 65388