Banno Mongo Ika

Banno Mondo Ika 19/21 Vietnam

Banno Mondo Ika 19/21 Vietnam

Brand: "TETSUJIN" Packing Size: 20 x 1.54 LBS Item #: 65488
Banno Mongo Ika 12/15 JAPAN (M)

Banno Mongo Ika 12/15 JAPAN (M)

Packing Size: 10 x 500g Item #: MONG002
Banno Mongo Ika 16/18 JAPAN (S)

Banno Mongo Ika 16/18 JAPAN (S)

Packing Size: 10 x 500g Item #: MONG001
MONGO IKA “M” (12-15) WILD

MONGO IKA “M” (12-15) WILD

Brand: TETSUJIN Packing Size: 10/500g Item #: 95808
MONGO IKA “S” (16-18) WILD

MONGO IKA “S” (16-18) WILD

Brand: TETSUJIN Packing Size: 10/500g Item #: 95809
Mongo Ika “Small Slice” WILD

Mongo Ika “Small Slice” WILD

Packing Size: 10 X 500G Item #: 95810