Tempura & Breaded (Panko) Shrimp

Breaded Shrimp Frozen (28g) Thailand

Breaded Shrimp Frozen (28g) Thailand

Brand: "TETSUJIN" Packing Size: 2 X 12 X 5 PCS Item #: 16088
Shrimp Tempura 16/20 Pre-Fried Tail On

Shrimp Tempura 16/20 Pre-Fried Tail On

Brand: "TETSUJIN" Packing Size: 4 X 30 PCS Item #: 16999
SHRIMP TEMPURA 24G PRE-FRIED TAILOFF

SHRIMP TEMPURA 24G PRE-FRIED TAILOFF

Brand: "TETSUJIN" Packing Size: 4 x 30pcs Item #: 16988