Roasted Seaweed

Yaki Sushi Nori (Roasted Seaweed) Yellow Full Sheets

Yaki Sushi Nori (Roasted Seaweed) Yellow Full Sheets

Brand: Tokyo Nori Packing Size: 10 x 50 full sheets Item #: 80802
Yaki Sushi Nori (Roasted Seaweed) Yellow Half Sheets

Yaki Sushi Nori (Roasted Seaweed) Yellow Half Sheets

Brand: Tokyo Nori Packing Size: 10 x 100 Half Sheets Item #: 80805