Frozen Sushi Seafood

Mongo Ika “Small Slice” WILD

Mongo Ika “Small Slice” WILD

Packing Size: 10 X 500G Item #: 95810
NARUTO MAKI (STEAMED FISH CAKE) THAILAND

NARUTO MAKI (STEAMED FISH CAKE) THAILAND

Brand: TETSUJIN Packing Size: 50 x 150g Item #: 91801
Ni Anago (Cooked Conger Eel) 12-14 PC

Ni Anago (Cooked Conger Eel) 12-14 PC

Brand: Tetsujin Packing Size: 5 X 2.2 LBS Item #: 91902
Ni Anago (Cooked Conger Eel) 6-8 PC

Ni Anago (Cooked Conger Eel) 6-8 PC

Brand: Tetsujin Packing Size: 5 X 2.2 LBS Item #: 91900
Ni Anago (Cooked Conger Eel) 9-11 PC

Ni Anago (Cooked Conger Eel) 9-11 PC

Brand: Tetsujin Packing Size: 5 X 2.2 LBS Item #: 91901
Nobashi Ebi 16/20

Nobashi Ebi 16/20

Brand: TETSUJIN Packing Size: 30 Trays X 15Pcs Item #: 69811
Nobashi Ebi 21/25

Nobashi Ebi 21/25

Brand: Tetsujin Packing Size: 30 x 20 pcs Item #: 69806
Nobashi Ebi 26/30

Nobashi Ebi 26/30

Brand: Tetsujin Packing Size: 30 x 25 pcs Item #: 69807
NOBASHI EBI 31/35

NOBASHI EBI 31/35

Brand: "TETSUJIN" Packing Size: 30 Trays x 25 PCS Item #: 85011
Norwegian Mackerel Saba 600 up

Norwegian Mackerel Saba 600 up

Packing Size: 22 LBS Item #: 85069